Οφείλουμε να ξεφύγουμε από το γραμμικό μοντέλο «παίρνω, φτιάχνω, πετάω». Θα πρέπει να εντρυφήσουμε σε ένα νέο μοντέλο που θα επιδιώκει να προστατεύει και να διατηρεί την αξία όλων των πόρων, αντί απλώς να τους καταναλώνει.~ Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Απορρίμματα δημιουργούνται καθ' όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος και έπειτα από κάθε είδους επεξεργασία - όχι μόνο όταν ο καταναλωτής απορρίπτει ένα προϊόν στο τέλος του κύκλου ζωής του.  Aπό την προμήθεια των πρώτων υλών (τη γεωργία ή την εξόρυξη), την κατασκευή των υλικών και των προϊόντων, τη διανομή και τη λιανική.


Στην κυκλική οικονομία, τα απορρίμματα από κάθε στάδιο μπορεί να εισέλθουν σε πολυάριθμες επεξεργασίες, να χρησιμοποιηθούν για την ανάκτηση ενέργειας ή να οδηγηθούν σε χώρους υγειονομικής ταφής. Κάθε στάδιο του κύκλου ζωής δημιουργεί άλλα υπολείμματα, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών στον αέρα και το νερό, τα οποία αποτελούν και αυτά απορρίμματα τα οποία ξαναμπαίνουν στο σύστημα για επαναχρησιμοποίηση.